Firma zakończyła działalność turystyczną związaną z organizacją i sprzedażą imprez wczasowych w Ośrodku w Dźwirzynie.


Zapraszamy na stronę nowego zarządzającego Ośrodkiem ANIA firmy NAT Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach. Linki do strony głównej NAT-u oraz strony Ośrodka ANIA poniżej:

https://www.nat.pl

 

https://www.nat.pl/nasze-obiekty/osrodek-wypoczynkowy-ania

 

 

 

Zapraszamy dalej do Biura Sprzedaży w Pszowie gdzie sprzedawana jest cała oferta NAT-u.

 

Dziękujemy wszystkim klientom i partnerom handlowym za długoletnią współpracę !

 

 

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie
(Spółka przejmowana)
oraz
Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tychach (Spółka przejmująca)

 

                   Zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej zawiadamiają, że zamierzają połączyć spółki:

Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tychach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000074847 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka przejmująca)            oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000102750 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  (Spółka przejmowana).

                   Połączenie nastąpi w drodze przejęcia spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” sp. z o.o. przez spółkę Nadwiślańska Agencja Turystyczna sp. z o.o. w trybie połączenia przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

                    Jednocześnie, w wykonaniu wymogów przewidzianych w art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, łączące się Spółki – nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia – bezpłatnie udostępniają                      do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez Spółki Plan połączenia spółek.

 

Tychy / Pszów, 30 grudnia 2021 roku

 

Do pobrania:

 

Uchwała nr 3/XII/2021 Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” sp. z o.o. z 29 grudnia 2021 roku;

 

Plan Połączenia Spółek z załącznikami.

 

 

PPUH "ANIA" Sp. z o.o. Ul. Traugutta 2 44-370 Pszów tel. fax. 32 729 18 78